Refusjon - HELFO
Logo Kråkerøytannlegene

Velkommen til KråkerøyTannlegene

Tlf Kråkerøytannlegene

Refusjon av tannbehandling

 

Tannbehandling for barn (0-18 år)

All behandling, bortsett fra tannregulering, er gratis. Fredrikstad offentlige tannklinikk kaller inn barn til jevnlig kontroll. Som regel kommer første innkalling når barnet er tre år. Hvis barnet har tannhelseproblemer før det fyller tre år, kan du spørre helsesøster eller kontakte Fredrikstad offentlige tannklinik på tlf. 69 30 13 50 (Storgt. 10, 1607 Fredrikstad).

 

​For spørsmål om dekning av tannregulering ta kontakt med HELFO veiledning for privatpersoner på

tlf. 815 70 030. Folketrygden gir fra 40 til 100 prosent refusjon av offentlig takst, avhengig av behandlingsbehov (kilde: www.helsenorge.no).

 

Tannbehandling for ungdom (19-20 år)

Den offentlige tannhelsetjenesten dekker 75 prosent av utgiftene, det vil si at du selv betaler 25 prosent.

Det er den offentlige tannklinikken der du bor/oppholder deg som skal utføre og betale for tannbehandling. Vær obs på at dersom du bor, studerer eller jobber et annet sted enn din folkeregistrerte adresse, blir du ikke nødvendigvis kalt inn til undersøkelse. Da må du finne nærmeste tannklinikk på nettsidene til den fylkeskommunen du bor/oppholder deg, og ta kontakt selv for time (kilde: www.helsenorge.no).

 

 

Tannbehandling for voksne - HELFO

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander og skader. Tannlegen vurderer om du har krav på støtte fra HELFO. De 15 tilstandene som gir rett til stønad fra HELFO er;

 

1. sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller se SMT-listen fra HELFO)

2. leppe-kjeve-ganespalte

3. svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

4. infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)

5. sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

6. periodontitt (tannkjøttsykdom)

7. tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

8. bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

9. patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)

10. hyposalivasjon (munntørrhet)

11. allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

12. tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)

13. tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)

14. sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)

15. helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)​​

 

(kilde: www.helsenorge.no).

 

 

KråkerøyTannlegene AS | Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 Kråkerøy | post@helsehustannlegene.no | Telefon: 69 33 11 16 | https://www.helsehustannlegene.no