Krone / bro
Logo Kråkerøytannlegene

Velkommen til KråkerøyTannlegene

Tlf Kråkerøytannlegene

Krone - hva er en krone?

Dersom en tann er så skadet at den ikke kan repareres med en vanlig fylling, lager vi krone av ceram (porselen) eller gull til den.

 

Fremstilling av en krone:

For å lage en krone, må det som er igjen av tannen slipes og formes til (fig. II). Det tas så et avtrykk før den slipte tannen dekkes med en midlertidig krone. Etter ca. 1-2 uker er den permanente kronen ferdig og kan sementeres på plass (III og IV). Krones farge og fasong er tilpasset de andre tennene.

Hele prosessen er tidkrevende og teknisk vanskelig både for tannlegen og tannteknikeren. Det er derfor prisen på en krone er høyere enn for en vanlig fylling.

 

 

 

 

 

 

Hvor lenge varer en krone?

Det er meningen at en krone skal vare lenge, men en del forhold kan forkorte levetiden:

  • Brud av porselen: En krone blir ved tygging utsatt for store krefter som kan føre til at biter av porselenet knekker av. Dersom kronens funksjon eller estetikk forringes vesentlig, kan det være nødvendig å lage en ny krone.
  • Karies i kronekanten: Det kan ikke bli hull i selve kronen. Derimot kan det bli hull i tannen nedenfor kronesavslutningen. Vanligvis kan sånne hull repareres med en ny fylling. Dersom hullet er stort, kan det bli nødvendig å lage en ny krone.
  • Tannsmerte/rotfylling: En del tenner med dype hull og store fyllinger kan etterhvert få redusert blodomløp i nerven som med fører tannsmerte. Dette gjelder også tenner som er beslipt og påsatt krone. For å rotfylle en tann med krone, må man bore en åpning gjennom kronen og inn til nerven og dette vil svekke kronen.

 

For å ta best mulig vare på kronen, bør man:

  1. Bruke tannbørste nøye, men skånsomt i tannkjøttskanten slik at tannkjøttet ikke skades og trekker seg tilbake.
  2. Gjøre rent mellom tennene minst en gang per dag med tanntråd eller mellomrombørster.
  3. Skylle regelmessig med fluor for å unngå karies i kronekanten.

 

Stift/ krone

Av og til knekker en tann i nivå med tannkjøttet. Dersom tannen er rotfylt, er det likevel mulig å bygge den opp igjen. Siden det er lite tannsubstans igjen (fig.I), må det først monteres en stift i den rotfylte tannen. Stiftens funksjon er å forankre oppbygningen.

 

Fremstilling av stift og krone

Dersom rotfyllingen i tannen vurderes og finnes tett og av god kvalitet, fjernes en del av rotfyllingsmassen for å gjøre plass til stiften (fig. I). Deretter kan stiften festes med en egen sement (fig. III). Rundt stiften bygger man så opp en masse (konus) som slipes og formes til (fig.IV). Nå kan man ta avtrykk, sende dette til en tanntekniker og få den ferdige kronen tilbake klar for sementering (fig.Vog VI). Hele prosessen tar vanligvis 1 til 2 uker.

 

 

 

 

 

 

 

Bro - hvordan lages disse?

En bro er en tannoppbygning som brukes for å erstatte èn eller flere tenner. Dersom en tann mangler, kan den erstattes med en bro. Tennene på begge sider der det mangler en tann slipes og formes, disse skal fungere som fester til broen. Vi tar deretter et avtrykk før de slipte tennene dekkes med midlertidige kroner. Etter 1 til 3 uker er den permanente broen ferdig laget av en tanntekniker, og kan da sementeres fast på tennene. Broens farge og fasong er tilpasset de andre tennene og resultatet blir derfor meget pent. Se bildene under for hele prosessen ved laging av bro.

 

 

 

 

 

 

figur I
figur II
figur III
figur IV
Figur I
Figur II
Figur III
Figur IV
Figur V
Figur VI
Bro 1
Bro 2
Bro 3
Bro 4

KråkerøyTannlegene AS | Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 Kråkerøy | post@helsehustannlegene.no | Telefon: 69 33 11 16 | https://www.helsehustannlegene.no